Anna Dobosz

Anna Dobosz, pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. W swojej pracy łączy wiedzę z doświadczeniem i pasją. W 1992 roku ukończyła […]czytaj więcejKatarzyna Kajkowska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi      z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stosuje i łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii poprzez zabawę. Wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę tak, aby w jak najlepszy i efektywny sposób wspomagać […]czytaj więcejAgnieszka Kapica

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz edukator MEN. Od 1995 roku zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi konsultacje, obserwacje, diagnozę i terapię w zakresie problemów rozwojowych ( całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FASD, RAD i inne), wychowawczych oraz  emocjonalnych. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, […]czytaj więcejGabriela Momotiuk

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach edukacyjnych (sprawdzian po klasie szóstej, egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych, matura na […]czytaj więcejMagdalena Sałah – Zapaśnik

Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie, Integracyjno-Rehabilitacyjnym Przedszkolu    Niepublicznym„Panda” w Piasecznie oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Małe Kajtki” dla dzieci ze spektrum autyzmu. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspomagania rozwoju mowy i komunikacji […]czytaj więcejMałgorzata Stawska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej […]czytaj więcejMalwina Szymańska Gryckiewicz 

Psycholog praktyk, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoedukacji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz  szkolenia dla pracowników oświatowych. Zajmuje się przede wszystkim pracą indywidualną z dzieckiem oraz rodzicami w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń […]czytaj więcejLidia Piotrowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Stosowana Psychologia Kliniczna Dziecka, Dyplomowany specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej (tytuł psychologa klinicznego), Specjalista I stopnia w zakresie kinezjologii edukacyjnej (koncepcja P. Dennisona), metody wspierającej terapię fragmentarycznych deficytów rozwojowych, warunkujących problemy o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, […]czytaj więcej