logo_maja

diagnozy i konsultacje

Jeśli szukasz indywidalnego podejścia, Centrum MAJA to miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny!

W Centrum MAJA oferujemy diagnozy i konsultacje w zakresie:

 

 • opóźnienia i dysharmonii w rozwoju
 • spektrum autyzmu - całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera
 • zaburzeń emocjonalnyche wieku dziecięcego i reakcji nerwicowych - lęki, agresja, zaburzenia łaknienia, moczenie, tiki, jąkanie, problemy ze snem, zaburzenia psychosomatyczne
 • problemów emocjonalnych wieku dorastani- lęki, nerwice, depresja, zaburzenia jedzenia, postawy opozycyjno-buntownicze
 • problemów adaptacyjnych i społecznych - relacje z rówieśnikami, relacje rodzinne – konflikt z rodzicami i rywalizacja w rodzeństwie
 • problów w nauce - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • ADHD / ADD
 • problemów z obszaru uwagi i pamięci oraz wypowiadania się
 • zaburzń przetwarzania słuchowego - CAPD
 • zaburzń procesów integracji sensorycznej
 • zaburzń w rozwoju mowy.