koła (6)

Małgorzata Stawska

 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Od początku pracy zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną. Jest absolwentką 4-letniego podyplomowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wielu innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przez kilka lat pracowała z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziła terapię kobiet cierpiących na bulimię.

 

Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych oraz grupy wsparcia.  W terapii wykorzystuje podejście integracyjne z psychodynamicznym rozumieniem trudności pacjenta.

 

Pracuje pod stałą superwizją Celiny Brykczyńskiej – superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.