MAGDALENA SAŁAH – ZAPAŚNIK

Magdalena Sałach-Zapaśnik

Neurologopeda i terapeutka mowy

 

Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie, Integracyjno-Rehabilitacyjnym Przedszkolu    Niepublicznym „Panda” w Piasecznie oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Małe Kajtki” dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Interesuje się nowoczesnymi technikami wspomagania rozwoju mowy i komunikacji dzieci, zwłaszcza w terapii dzieci z autyzmem. Prowadzi terapię mowy u dzieci i młodzieży: z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja), z zespołami genetycznymi.

W pracy do diagnozy i terapii wykorzystuje Profil psychoedukacyjny (ang. Psychoeducational Profile, PEP-R) służący ocenie rozwoju dzieci z zaburzeniami i zaplanowaniu zindywidualizowanego programu terapii, VB MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii (Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami  rozwoju), Metodę Krakowską-  Metodę symultaniczno- sekwencyjna wg prof. Jagody Cieszyńskiej, terapię ABA , oromotorykę metodę ustno – motoryczna dotycząca prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z deficytami ustno -twarzowymi w obrębie żuchwy, języka, warg policzków, AAC – Komunikację Alternatywną i Wspomagającą.