koła (4)

Lidia Piotrowska

 

 • Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Stosowana Psychologia Kliniczna Dziecka,
 • Dyplomowany specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej (tytuł psychologa klinicznego),
 • Specjalista I stopnia w zakresie kinezjologii edukacyjnej (koncepcja P. Dennisona), metody wspierającej terapię fragmentarycznych deficytów rozwojowych, warunkujących problemy o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania,
 • Certyfikowany terapeuta pedagogiczny,
 • Odbyła liczne staże i szkolenia, m. innymi w Klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Instytucie Kardiologii w Aninie, w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Warszawie, w Poradni Psychosomatycznej Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Posiada wieloletni staż pracy z dziećmi i ich rodzicami w placówkach służby zdrowia   i oświaty

 

W PORADNI prowadzi:

 • diagnostykę w kierunku:
  • dojrzałości szkolnej,
  • ryzyka dysleksji,
  • dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii,
 • terapię pedagogiczną (korekcyjno-kompensacyjną) z dziećmi w kl. 0 – III
 • spotkania z rodzicami o charakterze poradnictwa i psychoedukacji

 

w zakresie problemów:  szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.