Maja Logo

Katarzyna Dmochowska

pedagog specjalny, logopeda

 

Ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w warszawskich szpitalach i placówkach oświatowych m.in. w Szpitalu Grochowskim, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Zespole Szkół Specjalnych nr 92, Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszących- ECHO, przedszkolach i poradniach, a także jako wolontariusz na wakacyjnym turnusie neurologopedycznym.

Obecnie pracuje na stanowisku logopedy w warszawskich przedszkolach, gdzie prowadzi terapie dzieci ze spektrum autyzmu,
opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. W czasie zajęć dziecko poszerza zasób słownictwa biernego i czynnego, usprawnia aparat artykulacyjny, wydłuża fazę wydechową, kształtuje prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy, rozwija percepcję
wzrokową oraz słuchową, ćwiczy słuch fonematyczny, usprawnia motorykę małą i dużą oraz kształtuje wiele innych dodatkowych funkcji. Atrakcyjne, dostosowane do możliwości i potrzeb pacjenta pomoce logopedyczne sprawiają, że dziecko uczy się poprzez zabawę.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

  • „Diagnoza i terapia ślinienia”
  • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”
  • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy- część I”
  • „Autyzm- szkolenie podstawowe”
  • „Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji”
  • „Strategie rodzinne w terapii jąkania wczesnodziecięcego”
  • „Wieloaspektowość diagnozy małego dziecka”
  • „Stymulacja sfery ustno-twarzowej z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy logopedycznych (aplikatory wieloigłowe dr Lypko, chevy tubes)”.