logo Maja

Joanna Kajkowska

pedagog terapeuta

 

Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej. Najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, a później jako pedagog
terapeuta.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunek nauczanie początkowe oraz absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Od wielu lat oprócz terapii w szkole podstawowej prowadzi również zajęcia dla studentów z pedagogiki korekcyjnej na APS w Warszawie, a także dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej edukacji daltońskiej z elementami systemu M. Montesorii w Warszawie. W latach 2011- 2016 prowadziła ćwiczenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia sądowa.

Jako pedagog terapeuta jest w sposób szczególny zaangażowana w
rozwiązywanie problemów dzieci wymagających pomocy. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii pedagogicznej, a także nowatorskie i innowacyjne rozwiązania w pracy korekcyjno- kompensacyjnej.

Istotnym zagadnieniem jest dla niej zapobieganie i przezwyciężanie
niepowodzeń w nauce. Nadrzędnym celem jaki sobie stawia jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami, a także rozwoju na miarę ich możliwości.

Oferuje zajęcia z terapii pedagogicznej, mające na celu usprawnienie
zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych, będących przyczyną trudności w uczeniu się.