GABRIELA MOMOTIUK

Gabriela Momotiuk

terapia pedagogiczna

 

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi.

 

Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach edukacyjnych (sprawdzian po klasie szóstej, egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych, matura na poziomie podstawowy i rozszerzonym).

Dzięki swojemu doświadczeniu, stara się pomagać w nabywaniu tych umiejętności także uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, prowadząc zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, konstruując indywidualne programy terapeutyczne dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, uczniowie szczególnie utalentowani).