Elżbieta Bareja

Elżbieta Bareja

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dziecięcy

 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącycmi, ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową, z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej oraz z niepłynnością mówienia. W swojej pracy łączy wiele metod i dostosowuje je do indywidualnych możliwości dziecka.

Praca z dziećmi stanowi dla niej źródło inspiracji oraz jest jej wielką pasją.

W 2011 r uzyskała tytuł licencjata z zakresu Pedagogiki Specjalnej, specjalność: Oligofrenopedagogika oraz Surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie.

W 2013 roku uzyskała tytuł magistra z zakresu Pedagogiki Ogólnej, specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskej w Warszawie.

W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe z Logopedii na wyżej wymienionej uczelni.

Od 2018 roku studentaka Neurologopedii, specalność: Neurologopedia dzieci
i dorosłych oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe jako logopeda, pedagog specjalny, terapeuta zdobywała pracując w przedkolu integracyjnym, ogólnodostępnym, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Poskiego Związku Głuchych w Warszawie.  Odbyła także Wolontariat na rzecz Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO oraz praktykę w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TOP” z dziećmi z zaburzeniem płynności mówienia w Warszawie.

 

Ukończone Kursy:

  • Kurs języka migowego – I stopień, Polski Związek Głuchych
  • Szkolenie “Logorytmika w przedszkolu i szkole.”
  • Szkolenie „Metoda werbo – tonalna”
  • Szkolenie „Makaton”