koła (5)

Agnieszka Kapica

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz edukator MEN

 

Od 1995 roku zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Prowadzi konsultacje, obserwacje, diagnozę i terapię w zakresie problemów rozwojowych ( całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FASD, RAD i inne), wychowawczych oraz  emocjonalnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, diagnozy,  terapii i edukacji osób z Zespołem Aspergera, autyzmu i  ADHD dla profesjonalistów i rodziców na terenie całego kraju.