Nasz Zespół

Ania Dobosz

koła (3)

Pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej. […]

LIDIA PIOTROWSKA

koła (4)

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Stosowana Psychologia Kliniczna Dziecka, Dyplomowany specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej (tytuł psychologa klinicznego), Specjalista I stopnia w zakresie kinezjologii edukacyjnej (koncepcja P. Dennisona), metody wspierającej terapię fragmentarycznych deficytów rozwojowych […]

MAŁGORZATA STAWSKA

koła (6)

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. […]

AGNIESZKA KAPICA

koła (5)

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz edukator MEN. Od 1995 roku zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi konsultacje, obserwacje, diagnozę i terapię w zakresie problemów rozwojowych ( całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FASD, RAD i inne), wychowawczych oraz  emocjonalnych. […]

Katarzyna Kajkowska

KATARZYNA KAJKOWSKA

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stosuje i łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii poprzez zabawę. […]

Magda Lau

Maja Logo

Fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła magisterskie studia z Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz licencjat z Pedagogiki Specjalnej – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Swoją wiedzę pedagogiczną i fizjoterapeutyczną łączy w terapii SI […]

Anna Idzikowska-Guzy

Maja Logo

Logopeda ze specjalnością neurologopedyczną, oligofrenopedagog, terapeuta słuchu metodą Johansena, Warnkego, Neuroflow. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w nabywaniu systemu językowego. Szczególne zainteresowania skierowałam w stronę pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi […]

Elżbieta Bareja

Elżbieta Bareja

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi i niedosłyszącycmi, ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową, z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej oraz z niepłynnością mówienia. W swojej pracy łączy wiele metod i dostosowuje […]

MAGDALENA SAŁACH – ZAPAŚNIK

MAGDALENA SAŁAH – ZAPAŚNIK

Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie, Integracyjno-Rehabilitacyjnym Przedszkolu  Niepublicznym „Panda” […]

Katarzyna Dmochowska

Maja Logo

Pedagog specjalny, logopeda. Ukończyła stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w warszawskich […]

Joanna Kajkowska

Maja Logo

Od zawsze związana  z pracą w szkole podstawowej. Najpierw jako nauczycielka nauczania początkowego, a później jako pedagog
terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego kierunek nauczanie początkowe oraz absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. […]

MALWINA SZYMAŃSKA GRYCKIEWICZ

MALWINA SZYMAŃSKA GRYCKIEWICZ

Psycholog praktyk, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoedukacji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz  szkolenia dla pracowników oświatowych. Zajmuje się przede wszystkim […]

Natalia Ochocka

Natalia Ochocka

Psycholog, terapeuta dziecięcy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Trisomią 21, dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami emocjonalnymi, które zdobywała już w trakcie studiów. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a obecnie jest w trakcie […]

GABRIELA MOMOTIUK

GABRIELA MOMOTIUK

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE pomaga uczniom w kształceniu  […]

Dominika Konopka

Dominika Konopka

Psycholog, psychodietetyk, trener TUS, terapeuta cień. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie na kierunku Psychodietetyka. […]

Aleksandra Wiśniowska Gancza

Aleksandra Wiśniowska Gancza

Fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowy, muzykoterapeuta. Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęła już jako młoda instruktorka żeglarstwa, gdzie zdobywała doświadczenie w relacjach i współpracy z dziećmi. Jako mgr fizjoterapii, chcąc poszerzyć swoją wiedzę, rozpoczęła studia podyplomowe  […]

Skoro znasz już naszych specjalistów, sprawdź naszą ofertę!