Integracja Sensoryczna – Terapia przeznaczona dla dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym

Integracja sensoryczna to sposób funkcjonowania naszego organizmu, który pozwala na prawidłowe przetwarzanie oraz organizowanie informacji otrzymywanych za pomocą naszych zmysłów. Jednak niektóre dzieci napotykają problemy i trudności w procesie integracji, co może prowadzić do zaburzeń w obecności, zachowaniu i uczeniu się. W przypadku takich dzieci zajęcia oparte na koncepcji integracji sensorycznej mogą stanowić skuteczne wsparcie terapeutyczne.

Czym jest terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej została opracowana przez amerykańską terapeutkę pediatryczną Annę Jean Ayres, niemal 60 lat temu. Jest to metoda usprawniania funkcji narządów zmysłów, mająca na celu przede wszystkim poprawę jakości życia osób borykających się z różnymi problemami wynikającymi z zaburzeń przetwarzania wrażeń sensorycznych.

W jakiej sytuacji warto rozważyć terapię integracji sensorycznej?

Dzieci korzystające z tej formy terapii mają na ogół trudności z prawidłową percepcją bodźców wzrokowych, słuchowych czy dotykowych, co może objawiać się opóźnieniem w rozwoju psychomotorycznym, problemy z koncentracją, nadpobudliwością, problemami z nauką czy trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.

Terapia jest skierowana do dzieci z różnego rodzaju problemami, między innymi:

– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
– dysleksją,
– opóźnieniem rozwoju mowy,
– zaburzeniami koordynacji ruchowej.

Czego można się spodziewać podczas zajęć integracji sensorycznej?

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanym gabinecie terapeutycznym i są prowadzone przez doświadczonego specjalistę. Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb dziecka, jego możliwości oraz problemów. Używane są różnorodne materiały stymulujące zmysły: piłki, materace, huśtawki, tuleje czy baseny z kulkami. Ważne są także ćwiczenia na równoważni oraz koordynację ruchową.

Terapia integracji sensorycznej pozwala na poprawę odpowiedzi dziecka na dostarczane mu bodźce zewnętrzne. W rezultacie małżonek pacjenta może poprawić swoje umiejętności motoryczne, wzrokowe czy słuchowe. Ponadto, dzieci uczą się, jak radzić sobie ze stresem czy frustracją, co przekłada się na wzrost ich samooceny oraz radzenie sobie w sytuacjach społecznych.

Integracja sensoryczna to metoda terapii dzieci, które mają kłopoty z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym związane z zaburzeniami rozwojowymi i sprawnością uczucia. Stworzona przez Dr. A. Jean Ayres, amerykańską terapeutkę zajęciową i naukowca, integracja sensoryczna opiera się na teorii, że odpowiednie przetwarzanie bodźców sensorycznych przez mózg jest niezbędne do rozwoju zdrowego umysłu i ciała.

Terapia integracji sensorycznej jest stosunkowo nowym podejściem, które zdobywa coraz większą popularność dzięki swojemu pragmatycznemu charakterowi oraz skuteczności w przypadku wielu zaburzeń czy trudności u dzieci. Jej głównym celem jest lepsze funkcjonowanie dzieci w codziennych sytuacjach, takich jak jedzenie, zabawa czy nauka.

Dzieci, które mogą odnieść największe korzyści z tej metodologii, to te ze spektrum autyzmu (ASD), zespołem Downa, ADHD czy też dzieci o opóźnionym rozwoju neurosensorycznym. Integracja sensoryczna pomaga także tym maluchom, które borykają się z lękami oraz stresorem wynikającym z nadwrażliwości bądź hipersensoryczności.

Terapia integracji sensorycznej ma wszechstronne zastosowanie, a jej głównym założeniem jest wykorzystanie zabawy dla dziecka jako naturalnego środowiska przystosowawczego, w którym będą się uczony jednocześnie procesów odpornościowych, adaptacyjnych oraz integracyjnych. Integracja sensoryczna jest przyjaznym podejściem terapeutycznym, które ma na celu pomoc dzieciom odbiorowi i przetwarzaniu bodźców otoczenia w taki sposób, aby były zdolne do efektywnego rozwiązywania problemów.

W praktyce terapia integracji sensorycznej polega na indywidualnych zajęciach z terapeutą zajęciowym w specjalnie wyposażonym pomieszczeniu. Na przykład, dziecko może korzystać z huśtawek, materacy czy piłek do ćwiczeń podczas zabawy na różnych stanowiskach stworzonych przez terapeutę. To pozwala na stopniowe wprowadzenie dziecka w różnorodne sytuacje sensoryczne oraz daje możliwość nauki samokontroli – tak ważnej dla prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Terapia nie zakończy się jednak jedynie możliwością kosztowania różnorodnych bodźców sensorycznych. W przypadku dzieci potrzebujących bardziej szczegółowej pomocy dotyczącej detali czy konkretnych umiejętności, terapeuta zajęciowy może skoncentrować się na ich treningu, np. ćwicząc sprawności manualne czy rozwijając samoświadomość malucha w stosunku do swojego ciała.

Integracja sensoryczna jest więc ważnym i wartościowym narzędziem dla rodziców oraz terapeutów, którzy chcą udzielić wsparcia dzieciom z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Daje ona bowiem możliwość połączenia nauki, zabawy i wsparcia, które są niezbędne dla zdrowego rozwoju każdego dziecka. Terapia daje nadzieję na lepsze życie nie tylko najmłodszym ale także całej rodzinie, która wspiera swojego malucha w procesie zdobywania umiejętności życiowych.

Możesz również polubić