niemowlę - Rozwój mowy dziecka

Podczas rozmów z rodzicami często pada pytanie: kiedy tak właściwie powinno się udać do logopedy, aby stwierdzić czy z naszym dzieckiem nie dzieje się coś niepokojącego. Zanim odpowiemy na to pytanie, warto przyjżeć się rozwojowi mowy u dzieci.

 

Mowa dziecka stanowi istotny element w jego rozwoju społecznym, poznawczym i emocjonalnym. Na prawidłowy jej rozwój mają wpływ uwarunkowania genetyczne, prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka i środowisko w jakim się rozwija. Rozwija się bezwiednie, jest czymś naturalnym, oczywistym, ale też biologicznie uwarunkowanym. Pierwszym dźwiękiem jaki usłyszymy jest płacz naszego dziecka przy narodzinach. Zanim usłyszymy słowa „mama”, „tata”, mowa dziecka musi ulec różnym przemianom rozwojowym.

 

 

 4 okresy w rozwoju mowy dziecka:

  1. Okres melodii – trwa od urodzenia do 1 roku życia. Dziecko moduluje dźwięki zbliżone do /a/, /o/, /u/, /e/, wydaje dźwięki gardłowe /k/, /g/. Od 6 miesiąca życia pojawiają się głoski dźwiękowo zbliżone do /p/, /b/, /t/, /d/, ich połączenia z samogłoskami.
  2. Okres wyrazu – trwa od 1 do 2 roku życia. Dziecko posługuje się wieloma rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami. Pojawiają się pierwsze pytania, co świadczy o rozwoju rozumienia i słownika biernego dziecka.
  3. Okres zdania – rozwija się między 2 a 3 rokiem życia. Pojawiają się pierwsze konstrukcje zdań oznajmujących przeczących i pytających.
  4. Okres swoistej mowy dziecięcej – trwa od 3 do 6 roku życia. Dziecko opanowuje wzorce wszystkich głosek, opanowuje odmianę wyrazów.

 

 

Kiedy udać się do specjalisty?


• Jeżeli w okresie niemowlęctwa rodzice zaobserwują iż dziecko nie unosi główki, nie reaguje na hałas, na głos rodziców, nie gaworzy, nie interesuje się mową i nie rozumie jej.

• Jeżeli w okresie żłobkowym dziecko nie mówi i nie nawiązuje kontaktu za pomocą mowy.

• Jeżeli w okresie przedszkolnym i szkolnym mowa nie jest zrozumiała dla innych, bądź gdy odczuwamy wrażenie, że dziecko nie rozumie co się do niego mówi. Gdy ma problemy z nawiązaniem kontaktów z rówieśnikami.


Należy mieć świadomość, że najdrobniejsze nieprawidłowości w okresie niemowlęctwa mogą być przyczyną poważnych zaburzeń, które ujawniają się w późniejszym etapie rozwoju dziecka. Usunięcie tych zaburzeń w czasie późniejszej terapii może okazać się trudne, a niekiedy niemożliwe.


Pierwsze trzy lata życia dziecka są okresem intensywnego dojrzewania układu nerwowego. Jest to więc najkorzystniejszy okres stymulacji i wyrównywania zaburzeń mowy. Rozpoczęte w tym okresie ćwiczenia mogą zapobiec utrwalaniu błędnych nawyków dziecka.


Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy i sprawność aparatu artykulacyjnego należy prowadzić niezależnie od wieku i poziomu psychoruchowego dziecka.

Niezmiernie ważny dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka jest udział rodziców w jego życiu. Zabawy, rozmowy, czytanie dziecku – bezpośredniego kontakt z mamą i tatą nie zastąpi telewizja, ani najlepsze gry edukacyjne na tablecie!

 

zdjęcie: unspalsh.com

 

powrót do bazy wiedzy