Anna Dobosz

Anna Dobosz, pedagog, logopeda, terapeuta psychoruchowy, terapeuta dziecięcy i rodzinny.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, dysleksją, ADHD, nadpobudliwością psychoruchową, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy czynnej i biernej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej.
W swojej pracy łączy wiedzę z doświadczeniem i pasją.

W 1992 roku ukończyła Studium Nauczycielskie, w 1997 uzyskała dyplom magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim,  w 1998 roku  kursy logopedii szkolnej /IBE/ i reedukacji /UW/.  W 1999 roku  kursy z zakresu kinezjologii edukacyjnej i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  W 2001 roku podyplomową logopedię na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2002 roku otworzyła Poradnię psychologiczno – pedagogiczną przy ul Ryżowej, w 2014 roku filię Poradni przy ul Fasolowej w Warszawie.

W latach 2007 – czerwiec 2017 – Dyrektor  Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W 2015 roku brała udział w projekcie doradczo – szkoleniowym „Firmy Rodzinne”.

W 2016 roku ukończyła szkolenia z zakresu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego CAPD i uzyskała certyfikat Providera metody Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.

W 2016 roku otworzyła   Centrum Wspomagania Rozwoju MAJA w Olsztynie k. Częstochowy.

OD 2017 roku organizuje i prowadzi  Turnusy Terapeutyczne na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej skierowane do Dzieci, Młodzieży i Rodzin.

W 2017 roku,  otworzyła Centrum Wspomagania Rozwoju MAJA  w Warszawie.

Anna Dobosz przyjmuje w Warszawie i Olsztynie. Prowadzi terapię zintegrowaną, która jest jej autorskim programem skierowanym do Dzieci obciążonych dysleksją, dysgrafią, dysortografią, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, problemami logopedycznymi, opóźnionym rozwojem mowy, brakiem mowy i innymi problemami ogólnorozwojowymi. Prowadzi również Rodziny w procesie zmiany.

< Wróć