Karolina Mieczkowska

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz trenerem umiejętności społecznych. Autorka cyklu wykładów i warsztatów psychologicznych na kursie Montessori oraz na podyplomowych studiach pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka i współtwórczyni programu szkolenia dla liderów projektów wolontariackich Fundacji ING Dzieciom.

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, należącym do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadzi terapię indywidualną dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym spectrum autyzmu. Odbyła staż „Vademecum Psychologa Praktyka” w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS oraz 1,5 roczny staż w zespole terapii rodzin SYNAPSIS, gdzie jako terapeuta pracowała z rodzinami i parami. 

Na oddziale psychiatryczno-rehabilitacyjnym, współprowadziła różne formy terapii grupowej, odbyła roczny staż kliniczny na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach psychoterapeutycznych, poddaje się terapii szkoleniowej oraz superwizji w nurcie systemowym. Przestrzega Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jest członkinią.

W Poradni zajmuje się terapią indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje też z parami i rodzinami.

Prywatnie pasjonatka motoryzacji. W wolnych chwilach czyta, podróżuje i jeździ na deskorolce.

< Wróć