Agnieszka Podobas

Ukończyła psychologię w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, uzyskując certyfikat terapeuty.

Ukończyła kurs doskonalący „Metody pracy z uczniem z autyzmem” organizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” w CBT. Odbyła szkolenia: „SLI – specyficzne zaburzenia językowe-diagnoza, terapia edukacja, oraz „Terapia Ręki”, „Dysgrafia”, „Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym”, zorganizowane przez CWRO.

Ostatnio ukończyła szkolenie – „Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy” organizowany przez APD – MEDICAL.

Brała udział w seminarium dydaktycznym „Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”, oraz w ogólnopolskiej konferencji naukowo – szkoleniowej „Dysleksja rozwojowa – ex cathedra”.

Od 2007 r. pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne.

Terapia Pedagogiczna – pomoc z zakresu:

Warsztaty ortograficzne

< Wróć