Anna Dobosz

W 1992 roku ukończyła Studium Nauczycielskie, w 1997 uzyskała dyplom magistra pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim,  w 1998 roku  kursy logopedii szkolnej /IBE/ i reedukacji /UW/.  W 1999 roku  kursy z zakresu kinezjologii edukacyjnej i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  W 2001 roku podyplomową logopedię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku otworzyła Poradnię psychologiczno – pedagogiczną […]czytaj więcejKatarzyna Kajkowska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi      z zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy stosuje i łączy wiele metod terapeutycznych, wyznaje zasadę dopasowania terapii do dziecka oraz terapii poprzez zabawę. Wykorzystuje swoje doświadczenie i wiedzę tak, aby w jak najlepszy i efektywny sposób wspomagać […]czytaj więcejANNA KASPRZAK

Ukończyła studia na wydziale psychologii, ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy zawodowej prowadzi terapię psychologiczną dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym mającą na celu pomoc w radzeniu sobie z lękami w tym lękami separacyjnymi, nieśmiałością i brakiem pewności siebie oraz zachowaniami agresywnymi. Prowadzi również zajęcia wspierające i rozwijające inteligencję emocjonalną u dzieci. Prowadzi konsultacje […]czytaj więcejAgnieszka Kapica

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz edukator MEN. Od 1995 roku zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prowadzi konsultacje, obserwacje, diagnozę i terapię w zakresie problemów rozwojowych ( całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, FASD, RAD i inne), wychowawczych oraz  emocjonalnych. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, […]czytaj więcejGabriela Momotiuk

Magister filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel języka polskiego, wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Będąc egzaminatorem OKE pomaga uczniom w kształceniu umiejętności potrzebnych na poszczególnych etapach edukacyjnych (sprawdzian po klasie szóstej, egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych, matura na […]czytaj więcejMagdalena Sałah – Zapaśnik

Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnymi. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie, Integracyjno-Rehabilitacyjnym Przedszkolu    Niepublicznym„Panda” w Piasecznie oraz Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Małe Kajtki” dla dzieci ze spektrum autyzmu. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspomagania rozwoju mowy i komunikacji […]czytaj więcejMałgorzata Stawska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność psychologia zdrowia i rodziny), gdzie pracowała przez kilka lat jako asystent. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej […]czytaj więcejMalwina Szymańska Gryckiewicz 

Psycholog praktyk, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym oraz psychoedukacji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz  szkolenia dla pracowników oświatowych. Zajmuje się przede wszystkim pracą indywidualną z dzieckiem oraz rodzicami w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń […]czytaj więcejLidia Piotrowska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Stosowana Psychologia Kliniczna Dziecka, Dyplomowany specjalista I stopnia w zakresie psychologii klinicznej (tytuł psychologa klinicznego), Specjalista I stopnia w zakresie kinezjologii edukacyjnej (koncepcja P. Dennisona), metody wspierającej terapię fragmentarycznych deficytów rozwojowych, warunkujących problemy o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej Uczniów z Dysleksją, […]czytaj więcejKarolina Mieczkowska

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz trenerem umiejętności społecznych. Autorka cyklu wykładów i warsztatów psychologicznych na kursie Montessori oraz na podyplomowych studiach pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka i współtwórczyni programu szkolenia dla liderów projektów wolontariackich Fundacji ING Dzieciom. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuje […]czytaj więcej