Terapia na Jurze

Turnus terapeutyczny


Zakres dat: 19-25.02.17
Lokalizacja: Jura Krakowsko - Częstochowska, Stajnia Biały Borek
Wiek dziecka: 7 - 15 lat, grupa 25 dzieci
Galeria: