OCENA PROCESÓW INTEGRACJI SENSRYCZNEJ

Diagnoza

Diagnoza jak i terapia SI może być przeprowadzana tylko przez certyfikowanego terapeutę.

Diagnoza zajmuje zwykle od 2 do 4 spotkań, w zależności od aktywności i nastroju dziecka.

Na diagnozę składają się:

  1. Wywiad  i rozmowa z rodzicami / opiekunami
  2. Obserwacja dziecka w jego spontanicznej aktywności
  3. Kwestionariusze 
  4. Próby kliniczne 
  5. Testy Południowokalifornijskie 
  6. Podsumowanie diagnozy
  7. Przekazanie rodzicom/opiekunom diagnozy na piśmie oraz omówienia wyników badań i zaleceń do terapii dziecka, instruktarz dla rodziców/opiekunów- ćwiczenia domowe/ dieta sensoryczna