Ocena funkcji grafomotorycznych

Grafomotoryka inaczej nazywana lokomocję małą to prawidłowa sprawność manualna rąk przejawiająca się właściwym tempem wykonywanych czynności i właściwą precyzją ruchów dłoni i palców.