Zespół Aspergera, ADHA, ADD

W ostatnich latach  dramatycznie zwiększył się odsetek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nie do końca znane są przyczyny tego stanu ale na pewno wiadomo, że wczesna diagnoza i terapia są w stanie pomóc dzieciom funkcjonować sprawnie w dalszym życiu

Gdy niepokoimy się o rozwój swojego dziecka w kategoriach zagrożenia zaburzeniami ze spektrum autyzmu warto zwrócić uwagę na trudności w kilku obszarach

W zakresie interakcji społecznych:

W zakresie komunikacji:

W zakresie zachowań:

Proszę jednak pamiętać, że jeden wyizolowany objaw o niczym jeszcze nie świadczy. Jednak zestaw objawów z różnych grup może wzbudzać niepokój i wskazuje na konieczność kontaktu ze specjalistą.

Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu ( autyzm, ZA)- obejmuje minimum trzy spotkania konsultacyjne.

Na proces diagnozy zaburzeń ze spektrum  autyzmu składa się:

Diagnozę postawioną przez psychologa potwierdza lekarz psychiatra.

Diagnoza każdego zaburzenia neurorozwojowego wymaga co najmniej trzech spotkań konsultacyjnych. Niezależnie czy to będzie ZA czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej ( ADHD), zaburzenia przywiązania (RAD) czy FAS ( płodowy zespół alkoholowy.

Po postawionej diagnozie zawsze wskazana jest terapia. Zależnie od stanu dziecka, konfiguracji rodzinnej, wiedzy rodziców potrzebna może być:

mgr Agnieszka Kapica

psycholog, psychoterapeuta, trener i socjoterapeuta