Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na Metodzie
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne. W zajęciach bierze udział rodzic z dzieckiem.
Spotkania raz w tygodniu, trwają 60 minut.
Podczas zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne budujemy zaufanie do
własnego ciała oraz jego możliwości w otoczeniu dzięki czemu uczestnicy wzmacniają
pozytywnie poczucie własnej wartości.
Ruch Rozwijający przyczynia się do:

• Wzmocnienie pozytywnego poczucia własnej wartości
• Bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego
• Rozwijania świadomości ciała i przestrzeni
• Rozwijanie zaufania do siebie i do innych
• Rozwój kreatywnego myślenia
• Rozwoju różnych sposobów komunikacji i porozumiewania się