Przygotowanie do egzaminu dojrzałości – j. polski

O zajęciach:

Celem zajęć z języka polskiego jest przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W cyklu przewidziane są tematy systematyzujące zagadnienia z obszaru historii literatury (epoki), jak i teorii literatury (rodzaje i gatunki literackie, pojęcia, style, nurty itp.).

Podczas zajęć będą kształtowane i doskonalone takie umiejętności, jak:

Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych będą przeprowadzone z uwzględnieniem kryteriów/wymagań egzaminacyjnych.

W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

Co dają zajęcia wyrównawcze z języka polskiego?

GABRIELA MOMOTIUK – MIELESZKIEWICZ

egzaminator maturalny OKE, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny