Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, gotowość szkolna)

Ryzyko dysleksji
Dojrzałość szkolna

 

Terapia psychologiczna

Specjalistyczna pomoc dla dzieci z problemami emocjonalnymi, społecznymi, rozwojowymi. (autyzm, Zespół Aspergera, ADD/ADHD i inne zaburzenia rozwoju)

Zespół Aspergera ADD/ADHD

 

Terapia logopedyczna

Skuteczna pomoc terapeutyczna dla dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy, wadami wymowy, zaburzeniami mowy czynnej i biernej.

Rozwój mowy dziecka

 

Fizjoterapia

Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci z wadami postawy, koordynacją ruchową, motoryką małą i dużą.

Zdrowy kręgosłup zdrowe dziecko
Zwracać uwagę rozwoju fizycznym dziecka rady dla rodziców dzieci 5 letnich
Prawidłowy siad dziecka rady dla rodziców
Duża motoryka rady dla rodziców dzieci 5 letnich
Mała motoryka
Czucie głębokie układ proprioceptywny rady dla rodziców 6 latków

 

Integracja sensoryczna SI

Skuteczna dla dzieci  z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.

Rozwój sensoryczny rady dla rodziców 5 latków
Nadwrażliwość sensortyczna rady dla rodziców 5 latków
Zaburzenia procesów integracji sensorycznej rady dla rodziców
Zaburzenia procesów integracji sensorycznej rady dla rodziców dzieci 6 letnich
Integracja sensoryczna
Terapia zaburzonych porcesów integracji sensorycznej rady dla rodziców
Zmysł smaku zapachu chemiczne zmysły
Zmysł dotyku rady dla rodziców dzieci 6 letnich

 

Trening słuchowy

Specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i rozumieniu mowy w hałasie.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego 6 latki
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, które pomagają  w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz w radzeniu sobie t trudnych sytuacjach.

 

Trening Umiejętności Rodzicielskich TUR

Specjalistyczna pomoc dla rodziców, aby lepiej rozumieć i porozumiewać się z dziećmi.

 

Maja idzie do przedszkola

Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe przygotowujące dzieci do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Na zajęcia ZAPRASZAMY dzieci z rodzicem/opiekunem