U większości dzieci rozwój integracji sensorycznej przebiega prawidłowo i zupełnie naturalnie, podczas codziennych zabaw i innych aktywności. Jeżeli procesy integracji zmysłowej są zaburzone, pojawia się wiele problemów w rozwoju  dziecka.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.
Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na:
– uczenie się,
– zachowanie,
– rozwój społeczno-emocjonalny.

Mądre dziecko z tymi problemami może wiedzieć, że niektóre rzeczy jest mu trudniej wykonać niż innym dzieciom i nie może zrozumieć dlaczego tak jest.

Takie dziecko:
– może być wycofane ( może unikać ruchu, dotyku, hałasu,  aktywności i pewnych działań), może być  odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji;
– może być nadaktywne ruchowo<, może okazywać brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania ( nie może usiedzieć w jednym miejscu, kreci się, podskakuje, jest impulsywne, łatwo się rozprasza, jest absorbujące), takie dziecko przeszkadza i ciągle domaga się naszej uwagi; - może reagować agresywnie,
wycofywać się lub być sfrustrowane kiedy ponosi porażkę, może być odbierane jako uparte i sprawiające kłopoty;
– może mieć niską samoocenę (wycofuje się w obawie przed porażką, wyśmianiem przez rówieśników i niezadowoleniem dorosłych);
Nie znając przyczyn takiego zachowania rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie oraz poczuciu bezsilności.  Tak więc drodzy Rodzice warto zauważyć, zrozumieć i pomagać przezwyciężać trudności swojego dziecka.

mgr Anna Dobosz