ZABURZENIA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ rady dla rodziców 5 latków

Drodzy Rodzice,

U większości dzieci rozwój integracji sensorycznej przebiega prawidłowo i zupełnie naturalnie, podczas codziennych zabaw i innych aktywności. Jeżeli procesy integracji zmysłowej są zaburzone, pojawia się wiele problemów w rozwoju  dziecka.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.
Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na:

Mądre dziecko z tymi problemami może wiedzieć, że niektóre rzeczy jest mu trudniej wykonać niż innym dzieciom i nie może zrozumieć dlaczego tak jest.

Takie dziecko:

Nie znając przyczyn takiego zachowania rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie oraz poczuciu bezsilności.  Tak więc drodzy rodzice warto zauważyć, zrozumieć i pomagać przezwyciężać trudności swojego dziecka.

Anna Dobosz