ZABURZENIA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ rady dla nauczycieli dzieci 6 letnich

Nauczycielu,

W ostatnim czasie coraz więcej dzieci uczęszcza na terapię integracji sensorycznej, czym więc  jest integracja sensoryczna i kiedy udać się do specjalisty?

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową współpracę wszystkich posiadanych przez nas zmysłów. Na skutek nieprawidłowości w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, dzieci przejawiają bardzo specyficzne, jednocześnie bardzo zróżnicowane problemy w codziennym życiu domowym i  przedszkolnym.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:

 Dostosowanie się do wymagań otoczenia, w przypadku dzieci u których integracja zmysłów nie rozwinęła się prawidłowo, jest możliwe tylko wówczas, gdy przejawiane przez nie trudności zostaną właściwie zdiagnozowane i rozpocznie się proces adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.

Anna Dobosz