Rehabilitacja wad postawy u dzieci

Czym są wady postawy?

Wady postawy u dzieci są to okresowe lub trwałe zaburzenia prawidłowej postawy ciała. Związane są z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa.

Związane są też z zaburzeniami funkcji innych części narządu ruchu, które zmieniają statykę kręgosłupa, albo dysfunkcją innych narządów organizmu takich jak wzrok i słuch. Do wad postawy u dzieci zaliczamy takie schorzenia jak:
– skolioza (trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa)
– nadmierna kifoza piersiowa (plecy wypukłe)
– nadmierna lordoza lędźwiowa (plecy wklęsłe)
– brak lub zmniejszenie fizjologicznych krzywizn ( plecy płaskie)
– choroby Scheuermanna
– wady klatki piersiowej
– kolana szpotawe i koślawe
– stopy szpotawe i koślawe, płaskostopie
Terapia wad postawy

Podstawową kwestią w leczeniu wad postawy u dzieci jest jak najwcześniejsze ich rozpoznanie i wdrożenie właściwej  terapii. Należy pamiętać, że jakakolwiek zwłoka w rozpoczęciu leczenia wady postawy u dziecka  może doprowadzić do jej utrwalenia lub nawet pogłębienia, czego skutki są często nieodwracalne. Im głębsza wada, tym bardziej jest to prawdopodobne.

W konsekwencji wyeliminowanie wady staję się trudniejsze, wymaga więcej czasu i wysiłku (dziecka, rodziców i terapeutów), a w niektórych przypadkach jest niemożliwe bez interwencji chirurgicznej lub sprawia, że całkowite wyleczenie może już być niemożliwe.

Nierozpoznane i nieleczone wady postawy zwykle prowadzą do licznych powikłań, zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. W ich wyniku, oprócz upośledzenia zdolności ruchowych i pogorszenia jakości życia pacjenta, może również dojść do powstania nowych, wtórnych wad i niesprawności. W skrajnych przypadkach wady postawy mogą prowadzić do niepełnosprawności chorego.

Aby prowadzić skuteczne leczenie wad postawy u dzieci:

 

–    określamy przyczynę i skalę dysfunkcji (skrót kończyny, skośnie ustawiona miednica, mięśnie w nierównowadze biomechanicznej itp.), a przy kolejnej wizycie dokonujemy oceny postępów terapii;

–   łączymy techniki Terapii Manualnej, PNF, ćwiczenia w łańcuchach otwartych i zamkniętych, poizometryczną relaksację mięśni z doborem najbardziej korzystnego zestawu ćwiczeń do konkretnego przypadku;

–    wyjaśniamy i instruujemy, jak należy wykonywać poszczególne ćwiczenia, aby dziecko wraz z rodzicami mogło ćwiczyć w domu, gdyż tylko regularne ćwiczenia mogą przynieść zamierzony cel terapeutyczny;

–    na koniec prowadzimy rozmowę na temat profilaktyki i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy.

Warunkiem skuteczności terapii wad postawy jest pełne zaangażowanie ze strony małego pacjenta i rodziców.  Tylko konsekwentne wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę oraz wdrożenie i przestrzeganie codziennej profilaktyki może zagwarantować powodzenie leczenia. Ponieważ leczenie wad postawy u dzieci jest procesem długotrwałym, niezwykle istotne jest dokonywanie przez rehabilitanta okresowych kontroli poprawności wykonywania zaleconych ćwiczeń i profilaktyki oraz ocena postępów terapii. Pozwala to eliminować błędy i zmieniać stosowany zestaw ćwiczeń w zależności od stopnia wyleczenia wady postawy.

Magda Lau Chrzanowska