ROZWÓJ SENSORYCZNY rady dla nauczycieli 5 latków

Nauczycielu,

Zmysły służą nam do poznania otaczającego nas świata. To co widzimy, czujemy, czego dotykamy pozwala nam nabierać doświadczeń. Nabieranie ich pozwala nam uczyć się prawidłowo reagować w określonych sytuacjach.

Rozwój umiejętności odbierania wrażeń dotykowych, proprioceptywnych, równoważnych oraz wzrokowych, słuchowych, węchowych i smakowych, jest pierwszym etapem dojrzewania sensorycznego. Bez tej umiejętności kolejne etapy nie przebiegają prawidłowo i nie dochodzi do opanowania przez dziecko planowania sensorycznego, czyli umiejętności pełnego panowania nad ciałem i jego ruchami. Kolejnym etapem rozwoju sensorycznego jest rozwój precyzyjnych ruchów, zwanych motoryką małą oraz nauka lepszego i bardziej precyzyjnego różnicowania wrażeń i odczuć zmysłowych. Na tym poziomie jedna strona ciała zaczyna być dominująca. U większości dzieci jest to strona prawa. Dominacja strony lewej nie jest niczym niepokojącym ani nieprawidłowym. Wymienione wyżej umiejętności potrzebne są dziecku, które rozpoczyna edukację szkolną. Integracja zmysłów jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania w szkole: skupienia na lekcjach, czytania, odwzorowywania z tablicy, pisania, samodzielnej pracy, uwagi i myślenia

Na system sensoryczny składa się siedem zmysłów:

Wszystkie te zmysły łączy sieć zależności i są zintegrowane z pozostałymi, dlatego zaburzenia jednego z nich ma wpływ na pozostałe. Zaburzenia zmysłów nazywamy inaczej zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.

Anna Dobosz