Psychoterapia rodzin i par w ujęciu systemowym

Psychoterapia systemowa zakłada rozumienie rodziny, nie tylko jako sumy elementów, ale jako system, w którym członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziałują tworząc sieć wzajemnych relacji.

Terapia systemowa zakłada odejście od myślenia przyczynowo – skutkowego,
a skupia się na rozumieniu cyrkularnym, co oznacza, że jakakolwiek zmiana w jednej części systemu rodzinnego wpływa na pozostałe jego części, a tym samym na funkcjonowanie rodziny jako całości.

Podobnie jest w przypadku par. Każda para tworzy wyjątkową jakość
i przechodzi przez różne etapy rozwoju, kiedy to zmieniają się oczekiwania, para wkracza w kolejny etap (np. narodziny dziecka, czy usamodzielnienie się dzieci).

Zdarza się, że pomimo zmieniających się warunków, partnerzy stosują znane sobie mechanizmy funkcjonowania, które nie dają satysfakcji, nie przynoszą ulgi w obliczu nowych wyzwań czy potrzeb. Jeśli taka sytuacja nie znajduje rozwiązania na poziomie pary, często pomocna okazuje się pomoc psychoterapeuty.

Terapia zakłada rozpoznawanie tych mechanizmów oraz udziału, jaki oboje partnerzy mają w ich podtrzymywaniu. Cennym w terapii jest także przyjrzenie się wyniesionym z domów rodzinnych partnerów wzorców zachowań, wyznawanych wartości, sposobów komunikowania potrzeb, czy wyrażania uczuć.

Jak wygląda terapia rodzin i par

Spotkania terapeutyczne mają na celu wypracowanie nowych metod, które będą satysfakcjonujące dla obojga partnerów (w przypadku rodzin dla poszczególnych jej członków). Liczba spotkań nie jest z góry określona, ale zwykle jest to do 15 sesji. W określonych przypadkach możliwe jest skrócenie lub wydłużenie tego czasu, wtedy zawsze jest to omawiane z rodziną czy parą. Zazwyczaj potrzebne jest jedno lub dwa spotkania konsultacyjne, które pozwolą zrozumieć motywację do podjęcia terapii oraz ustalić wspólny dla partnerów cel do pracy. Znalezienie wspólnych obszarów jest podstawą do podjęcia terapii pary (rodziny).

W sytuacji, gdy celem miałaby być zmiana tylko jednego partnera (członka rodziny) lub sposobów jego postępowania, nie może rozpocząć się terapia pary (rodziny).

 

Karolina Mieczkowska

Psycholog, psychoterapeuta