Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z pacjentem, poświęconych pracy nad rozwiązaniem jego problemu. Psychoterapeuta z uwagą słucha pacjenta i pomaga mu zrozumieć uczucia i myśli towarzyszące doznawanym trudnościom, towarzyszy pacjentowi w procesie poznawania siebie i dokładnej analizie źródeł cierpienia. Często zachęca do szukania przyczyn aktualnych problemów w przeszłości, po to by zmierzyć się z przeszłymi doświadczeniami w nowy sposób, przeżyć i nazwać towarzyszące im uczucia. Pacjent ma w tym procesie znaczący udział, kluczowa jest bowiem motywacja pacjenta i gotowość do przyglądania się swoim emocjom i mechanizmom powstawania trudności. W psychoterapii możliwość wyleczenia wynika także z relacji terapeutycznej, a więc szczególnej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.

Psychoterapeuta dba o to, aby praca podczas sesji była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Ujawniane przez pacjenta treści objęte są zasadą poufności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut i mają zwykle stały termin.

Psychoterapia skierowana jest do osób, które przeżywają cierpienie, odczuwają lęk, poczucia niespełnienia, mają problemy w relacjach z ludźmi, którzy chcieliby poprawić swoje funkcjonowanie w różnych aspektach życia.

Zapraszamy osoby, które chcą lepiej rozumieć siebie, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z ludźmi, pozbyć się szkodliwych nawyków jak i osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego.

Małgorzata Stawska

Zapisz się na wizytę:
Warszawa +48 22 863 17 09
Olsztyn / Częstochowa +48 733 019 914