Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z pacjentem, poświęconych pracy nad rozwiązaniem jego problemu. Psychoterapeuta z uwagą słucha pacjenta i pomaga mu zrozumieć uczucia i myśli towarzyszące doznawanym trudnościom, towarzyszy pacjentowi w procesie poznawania siebie i dokładnej analizie źródeł cierpienia. Często zachęca do szukania przyczyn aktualnych problemów w przeszłości, po to by zmierzyć się z przeszłymi doświadczeniami w nowy sposób, przeżyć i nazwać towarzyszące im uczucia. Pacjent ma w tym procesie znaczący udział, kluczowa jest bowiem motywacja pacjenta i gotowość do przyglądania się swoim emocjom i mechanizmom powstawania trudności. W psychoterapii możliwość wyleczenia wynika także z relacji terapeutycznej, a więc szczególnej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.

Psychoterapeuta dba o to, aby praca podczas sesji była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii. Ujawniane przez pacjenta treści objęte są zasadą poufności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut i mają zwykle stały termin.

Psychoterapia skierowana jest do osób, które przeżywają cierpienie, odczuwają lęk, poczucia niespełnienia, mają problemy w relacjach z ludźmi, którzy chcieliby poprawić swoje funkcjonowanie w różnych aspektach życia.

Zapraszamy osoby, które chcą lepiej rozumieć siebie, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z ludźmi, pozbyć się szkodliwych nawyków jak i osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego.

Małgorzata Stawska