NADWRAŻLIWOŚĆ SENSORYCZNA – rady dla nauczycieli

Nadwrażliwość  sensoryczna powoduje różne niepokojące i czasami niezrozumiałe dla otoczenia zachowania dzieci. Nieprawidłowości w zakresie odbierania i przetwarzania bodźców dotykowych mogą skutkować dziwnymi i niezrozumiałymi reakcjami na te bodźce. Dziecko może nie tolerować dotyku, unikać bliskości, gier zespołowych, zabaw grupowych. Obniżona wrażliwość na bodźce dotykowe skutkuje nadmiernym poszukiwaniem tych bodźców i koncentrowaniem się na nich. […]czytaj więcejZMYSŁ RÓWNOWAGI

Czy wiesz że zmysł równowagi jest najważniejszym ze zmysłów? Jest to podstawowy system sensoryczny, z którego impulsy łączą się z informacjami z innych zmysłów i to jego prawidłowe funkcjonowanie ma wpływ na pracę całego systemu nerwowego. Przez receptory ucha wewnętrznego dostarczane nam są informacje o pozycji i ruchach głowy. Połączenie wrażeń płynących z ruchu liniowego […]czytaj więcejCZUCIE GŁĘBOKIE – UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY

Wrażenia proprioceptywne to odczucia, jakich doświadczamy dzięki mięśniom i stawom. Odczucia te informują nas o tym, co dzieje się w naszym ciele, co robimy, czym poruszamy itp., przy czym do ich uzyskania nie jest potrzebna kontrola wzrokowa. U dzieci można zaobserwować nieprawidłowość przetwarzania tego rodzaju wrażeń, polegającą na nie wystarczającym odbieraniu ich. Odczucia proprioceptywne intensyfikują […]czytaj więcejZMYSŁ DOTYKU

Zmysł dotyku to  największy system sensoryczny u człowieka, ponieważ jego receptory znajdują się na całym naszym ciele. Za pomocą tego systemu układ nerwowy otrzymuje informacje z otoczenia i z wnętrza naszego ciała. Człowiek posiada wiele receptorów dotykowych odbierających bodźce z ucisku, temperatury, dotyku, wibracji. Wrażenia płynące z dotyku uczestniczą w wielu zjawiskach dokonujących się w […]czytaj więcejZMYSŁ SMAKU I ZAPACHU – „CHEMICZNE” ZMYSŁY

Zmysł smaku to jeden z dwóch „chemicznych” zmysłów. Dzięki niemu możemy dokonać chemicznej analizy pokarmów i wiemy co trafia do naszych ust. Zmysł smaku rozwija się  w życiu płodowym. Kubki smakowe znajdują się na języku, podniebieniu i wargach. Człowiek potrafi dzięki nim odróżnić cztery podstawowe smaki: słodki, gorzki, kwaśny i słony, a inne smaki są […]czytaj więcejCENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Jeśli twoje dziecko ma problemy z wysłuchaniem, zapamiętaniem i wykonaniem poleceń, zwróć na nie szczególną uwagę –  twoje dziecko może mieć centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Obserwując dzieci mające trudności ze zrozumieniem mowy  w szumie/hałasie, lub gdy mówi jednocześnie parę osób, można zauważyć inne współwystępujące problemy. Takie dzieci bardzo często mogą mieć problemy: –  ze zrozumieniem […]czytaj więcejROZWÓJ MOWY DZIECKA

Mowa dziecka stanowi istotny element w jego rozwoju społecznym, poznawczym i emocjonalnym. Na prawidłowy jej rozwój mają wpływ uwarunkowania genetyczne, prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka i środowisko w jakim się rozwija. W rozwoju mowy dziecka możemy wyróżnić cztery okresy: 1. Okres melodii – trwa od urodzenia do 1 roku życia. Dziecko moduluje dźwięki zbliżone do /a/, […]czytaj więcejPsychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z pacjentem, poświęconych pracy nad rozwiązaniem jego problemu. Psychoterapeuta z uwagą słucha pacjenta i pomaga mu zrozumieć uczucia i myśli towarzyszące doznawanym trudnościom, towarzyszy pacjentowi w procesie poznawania siebie i dokładnej analizie źródeł cierpienia. Często zachęca do szukania przyczyn aktualnych problemów w przeszłości, po to by zmierzyć się z […]czytaj więcejTERAPIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Terapia psychologiczno – pedagogiczna Terapia psychologiczno – pedagogiczna to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu /ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia/. Oddziaływania te mają charakter korekcyjno- kompensacyjny. Oznacza to, że ukierunkowane są na usprawnienie zaburzonych funkcji /wzrokowych, słuchowych, kinestetyczno-ruchowych, przestrzennych/, wtedy mówimy o korekcji oraz na wspomaganie funkcji dobrze […]czytaj więcejDysleksja. Ryzyko dysleksji

Dysleksja Nie u wszystkich dzieci rozwój poszczególnych funkcji fizycznych i psychicznych przebiega równomiernie i harmonijnie, tempo rozwoju u różnych dzieci może być odmienne. Przy niejednakowym tempie rozwoju w poszczególnych zakresach mówi się o zakłóceniach jego rytmu. Nierównomierność rozwoju może polegać na rozbieżności między rozwojem fizycznym a psychicznym, a może też dotyczyć tylko poszczególnych sfer rozwoju […]czytaj więcej