Nadwrażliwość Sensoryczna rady dla rodziców 5 latków

Drodzy Rodzice,

Nadwrażliwość sensoryczna powoduje wiele problemów w rozwoju psychoruchowym dziecka. Prawidłowe ich zrozumienie i podjęta praca terapeutyczna zazwyczaj zmienia sytuację dziecka w rodzinie i w grupie rówieśników.

Zapisz się na wizytę:
Warszawa +48 22 863 17 09
Olsztyn / Częstochowa +48 733 019 914