Integracja sensoryczna SI

W ostatnim czasie coraz więcej dzieci uczęszcza na terapię integracji sensorycznej, czym więc  jest integracja sensoryczna i dla kogo jest przeznaczona terapia SI?

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową współpracę wszystkich posiadanych przez nas zmysłów. Dzięki niej możemy bez problemu wykonywać wiele czynności, które wydają nam się proste i automatyczne właśnie dlatego, że nasze zmysły działają prawidłowo i prawidłowo współdziałają ze sobą np. schodząc ze schodów możemy jednocześnie rozmawiać przez telefon i nieść pod pachą coś ciężkiego. Wykonywanie złożonych czynności jest możliwe dzięki różnym procesom o  których przebiegu nic nie wiemy i w ogóle się nad nimi nie zastanawiamy. Sprawne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach zawdzięczamy umiejętności planowania ruchu. Umiejętność ta pojawia się na skutek prawidłowego działania i współpracy naszych zmysłów.

Podstawą integracji zmysłów jest prawidłowy odbiór wrażeń działających na nas z zewnątrz i tych które otrzymujemy z ciała.

Poprzez zmysł dotyku dziecko odbiera wrażenia związane z temperaturą, kształtem i fakturą poszczególnych przedmiotów.

Zmysł równowagi sprawia, że dziecko odbiera i rozumie odczucia związane z ruchem ciała w przestrzeni.

Zmysł propriocepcji to informacje dotyczące pozycji ciała, odbierane przez dziecko poprzez mięśnie i stawy.

Na skutek nieprawidłowości w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, dzieci przejawiają bardzo specyficzne, jednocześnie bardzo zróżnicowane problemy w codziennym życiu domowym i  przedszkolnym. Nieprawidłowe działanie każdego ze zmysłów i współpracy poszczególnych kanałów zmysłowych, zaburzają:

Dostosowanie się do wymagań otoczenia, w przypadku dzieci u których integracja zmysłów nie rozwinęła się prawidłowo, jest możliwe tylko wówczas, gdy przejawiane przez nie trudności zostaną właściwie zdiagnozowane i rozpocznie się proces adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.

Drodzy Rodzice,

Jeśli podejrzewacie u swojego dziecka zaburzenia procesów integracji sensorycznej lub słyszycie od nauczyciela w przedszkolu o konieczności wspomagania dziecka terapią SI zacznijcie dokładnie przyglądać się swojemu dziecku,  obserwujcie jakich wrażeń  unika, a jakich poszukuje i potrzebuje.

Najlepszym źródłem wiedzy o potrzebach dziecka jest obserwacja jego spontanicznych reakcji, podejmowanych zabaw i aktywności.

Terapia integracji sensorycznej to oddziaływania zaplanowane i prowadzone przez terapeutów odpowiednio przygotowanych do tej roli, jednak oddziaływania jakich dziecko doświadcza w domu są nie mniej ważne i polegają na dostarczaniu dziecku potrzebnych mu wrażeń i w miarę możliwości eliminowaniu tych, które nie wpływają pozytywnie na funkcjonowanie dziecka.

Rodzice bawcie  się z dzieckiem i  spędzajcie z nim czas. Rodzinne gry i zabawy, wspólne wycieczki i różnego rodzaju aktywności są potrzebne i mają olbrzymie znaczenie w jego rozwoju. Drodzy Rodzice podążajcie za swoim dzieckiem, obserwujcie czego wasze dziecko potrzebuje.

To wy i wasza obecność doprowadzi do wielu zmian i często wyrówna potrzeby waszego dziecka. Pamiętajcie – pozostawienie dziecka przed telewizorem, tabletem lub telefonem będzie zaburzało jego rozwój jeszcze bardziej.

Anna Dobosz