Integracja sensoryczna

SI

Integracją sensoryczną nazywamy prawidłową współpracę wszystkich posiadanych przez nas zmysłów. Dzięki niej możemy bez problemu wykonywać wiele czynności, które wydają nam się proste i automatyczne właśnie dlatego, że nasze zmysły działają prawidłowo i prawidłowo współdziałają ze sobą np. schodząc ze schodów możemy jednocześnie rozmawiać przez telefon i nieść pod pachą coś ciężkiego. Wykonywanie złożonych czynności jest możliwe dzięki różnym procesom o których przebiegu nic nie wiemy i w ogóle się nad nimi nie zastanawiamy. Sprawne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach zawdzięczamy umiejętności planowania ruchu. Umiejętność ta pojawia się na skutek prawidłowego działania i współpracy naszych zmysłów. Podstawą integracji zmysłów jest prawidłowy odbiór wrażeń działających na nas z zewnątrz i tych które otrzymujemy z ciała. Poprzez zmysł dotyku dziecko odbiera wrażenia związane z temperaturą, kształtem i fakturą poszczególnych przedmiotów. Zmysł równowagi sprawia, że dziecko odbiera i rozumie odczucia związane z ruchem ciała w przestrzeni. Zmysł propriocepcji to informacje dotyczące pozycji ciała, odbierane przez dziecko poprzez mięśnie i stawy.
Na skutek nieprawidłowości w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, dzieci przejawiają bardzo specyficzne, jednocześnie bardzo zróżnicowane problemy w codziennym życiu domowym i przedszkolnym. Nieprawidłowe działanie każdego ze zmysłów i współpracy poszczególnych kanałów zmysłowych, zaburzają czynności manualne, procesy poznawcze i rozwój emocjonalny dziecka. Dziecko z problemami SI pomimo wysokiego IQ przejawia trudności w rysowaniu, wycinaniu, wiązaniu butów czy zapinaniu guzików. Następnie pojawiają się problemy w spostrzeganiu, myśleniu, skupianiu uwagi, czytaniu i pisaniu. Dzieci z problemami SI przejawiają trudności w organizowaniu własnej pracy i utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu.
Nieprawidłowy rozwój integracji zmysłów rodzi wiele problemów natury emocjonalnej. Dzieci takie mają wiele kłopotów, których przyczyny nie znają, nie zna jej także ich otoczenie. Nawarstwiające się problemy owocują niewłaściwym zachowaniem i nieudanymi kontaktami społecznymi. Problemy z integracją zmysłów mylone są często z brakiem wychowania, nieposłuszeństwem i niechęcią dostosowywania się do ogólnie przyjętych norm.
Dostosowanie się do wymagań otoczenia, w przypadku dzieci u których integracja zmysłów nie rozwinęła się prawidłowo, jest możliwe tylko wówczas, gdy przejawiane przez nie trudności zostaną właściwie zdiagnozowane i rozpocznie się proces adekwatnych oddziaływań terapeutycznych.
Drodzy Rodzice, jeśli podejrzewacie u swojego dziecka zaburzenia procesów integracji sensorycznej lub słyszycie od nauczyciela w przedszkolu o konieczności wspomagania dziecka terapią SI zacznijcie dokładnie przyglądać się swojemu dziecku, obserwujcie jakich wrażeń unika, a jakich poszukuje i potrzebuje.
Najlepszym źródłem wiedzy o potrzebach dziecka jest obserwacja jego spontanicznych reakcji, podejmowanych zabaw i aktywności. Terapia integracji sensorycznej to oddziaływania zaplanowane i prowadzone przez terapeutów odpowiednio przygotowanych do tej roli, jednak oddziaływania jakich dziecko doświadcza w domu są nie mniej ważne i polegają na dostarczaniu dziecku potrzebnych mu wrażeń i w miarę możliwości eliminowaniu tych, które nie wpływają pozytywnie na funkcjonowanie dziecka.
Rodzice bawcie się z dzieckiem i spędzajcie z nim czas. Rodzinne gry i zabawy, wspólne wycieczki i różnego rodzaju aktywności są potrzebne i mają olbrzymie znaczenie w jego rozwoju. Bawcie się w chowanego, ciuciubabkę, ciepło -zimno, w miarę swoich możliwości grajcie z nim w piłkę, bierzcie udział w nauce jazdy na hulajnodze, na rowerze, na nartach, grajcie w różnorodne gry planszowe, układajcie z dzieckiem puzzle i twórzcie budowle z klocków. To wy i wasza obecność doprowadzi do wielu zmian i często wyrówna potrzeby waszego dziecka. Pamiętajcie – pozostawienie dziecka przed telewizorem, tabletem lub telefonem będzie zaburzało jego rozwój jeszcze bardziej.
Anna Dobosz