Jest to nowoczesna, nieinwazyjna terapia usprawniająca pracę mózgu. Polega na wykorzystaniu monitoringu bioelektrycznej aktywności mózgu, sprzężenia zwrotnego oraz procesów uczenia się (w tym przypadku warunkowania instrumentalnego).

Poprzez trening, Pacjent uczy się sterować pracą mózgu tak, aby wzmacniać, rozwijać

i utrwalać pożądany wzorzec częstotliwości fal mózgowych, odpowiadających za efektywność i wydajność procesów neuronalnych oraz za konkretne stany psychofizczne.

 

Co się dzieje w mózgu?

 

Mózg charakteryzuje się bioelektryczną aktywnością, to znaczy, że wytwarza niewielki prąd, o różnych częstotliwościach. Rozróżnia się kilka pasm (zakresów) częstotliwości fal mózgowych, umownie nazywając np. pasmem alfa, SMR, wysoką betą, thetą, deltą. Każde z nich odpowiada za określony stan psychofizczny organizmu, np. stan wyciszenia i odprężenia lub koncentrację i uwagę.

U niektórych osób pojawiają się deficytowe wartości konkretnych fal, lub nadmierne nieprawidłowych. Za pomocą terapii EEG Biofeedback mamy możliwość świadomie nauczyć mózg indukowania pożądanego wzorca częstotliwości.

 

EEG Biofeedback krok po kroku.

 

Przed rozpoczęciem treningu Pacjent podłączony zostaje do aparatury EEG. Sygnał odbierany przez elektrody przetwarzany jest przez wyspecjalizowane oprogramowanie i prezentowany na monitorze w formie atrakcyjnej gry komputerowej.

Kolejnym etapem jest wykorzystanie warunkowania instrumentalnego. Proces ten polega na prostej zasadzie: nagroda zwiększa częstotliwość każdego zachowania, po którym bezpośrednio występuje. To znaczy, że każde zachowanie, którego systematycznym następstwem jest jakikolwiek przyjemny bodziec, występuje częściej. Po wielokrotnym powtórzeniu zamienia się w nawyk. W terapii EEG Biofeedback Pacjent dostaje ciągłą informację zwrotną o bioelektrycznej aktywności mózgu w postaci gromadzenia punktów w grze komputerowej. Kiedy mózg zwiększa swoją efektywność (wzmacnia się pożądana częstotliwość fal, lub osłabia negatywna) Pacjent dostaje „nagrodę”. W ten sposób uczy się, w jaki sposób korygować nieprawidłowy oraz wzmacniać korzystny układ własnych fal mózgowych.

 

Dla kogo terapia EEG Biofeedback?

 

Terapia EEG Biofeedback ma szerokie zastosowanie, zarówno u Dzieci jak i Dorosłych. Stosuje się ją jako metodę leczenia konkretnych zaburzeń i deficytów, jak również trening dla osób zdrowych pragnących podnieść efektywność pracy swojego mózgu i jakość życia.

 

Wskazania dla terapii (Dzieci, Młodzież i Dorośli):

 

Terapia EEG Biofeedback będzie również przydatna:

 

Jak należy się przygotować do terapii EEG Biofeedback?

 

Przed przystąpieniem do terapii potrzebne będzie pełne badanie EEG, zawierające wszystkie próby aktywacji: fotostymulację, hiperwentylację, oraz reakcję zatrzymania. Konieczne jest również określenie dominującej półkuli mózgowej. Takie badanie wykonuje się w publicznej służbie zdrowia po przedstawieniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, lub w ośrodkach niepublicznej opieki zdrowotnej bez skierowania.

Zawsze należy uprzedzić specjalistę EEG, że jest to badanie w związku z planowanym rozpoczęciem terapii EEG Biofeedback.

 

Ciekawostki dotyczące terapii EEG Biofeedback

 

Terapia EEG Biofeedback ma bardzo ciekawą historię. Narodziła się w latach 60-tych w amerykańskim ośrodku szkoleniowym NASA. Wówczas stosowana była w szkoleniach astronautów i pilotów, których praca wiązała się z koniecznością utrzymywania koncentracji w zakresie długich odcinków czasu, jednocześnie przy bardzo wysokim poziomie stresu. W badaniach NASA odkryto jej istotną skuteczność i dopiero wtedy jej zastosowanie przeniosło się na inne dziedziny.

 

EEG Biofeedback w literaturze.

 

Zachęcam do analizy wyników badań na temat skuteczności terapii EEG Biofeedback. Wyczerpująco piszą o tym między innymi badacze Lubar, Bahler, czy Rosenfeld.