UKŁAD PROPRIOCEPTYWNY – CZUCIE GŁĘBOKIE

rady dla nauczycieli dzieci 6 letnich

Nauczycielu,

Większość dzieci objętych terapią integracji sensorycznej przejawia problemy w zakresie propriocepcji.

Czym jest układ proprioceptywny, czyli czucie głębokie?

Propriocepcja,  czucie głębokie jest zmysłem, który pozwala nam orientować się jak ułożone są części naszego ciała bez patrzenia na nie. Dzięki temu systemowi otrzymujemy informacje podawane do naszego ciała przez ucisk, kurczenie się i rozciąganie mięśni, ścięgien oraz stawów. Te wrażenia powstają głównie podczas ruchu, ale także gdy stoimy, siedzimy, leżymy i przesyłane są cały czas do mózgu. Ponieważ system ten obejmuje tak wiele elementów składowych jest bardzo duży. Informacje te przekazywane są od receptorów rdzenia kręgowego do wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego. Większość z tych procesów ma miejsce poza naszą świadomością. Nie myślimy o tym, co robi nasze ciało, gdy siedzimy bądź leżymy. To dzięki informacjom otrzymywanym z proprioceptorów mózg może kierować naszymi ruchami poza kontrolą wzroku i kształtować właściwą postawę ciała. Jeśli opracowanie informacji jest nieprawidłowe to ruchy są wolniejsze, niezgrabne i zawierają wiele błędów. Zaburzenia czucia własnego ciała objawiają się przez obniżone ,bądź wzmożone napięcie mięśniowe.

Obniżone napięcie mięśniowe powoduje że dziecko:

Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje, że dziecko:

Anna Dobosz