CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Rady dla Rodziców

Jeśli twoje dziecko ma problemy z wysłuchaniem, zapamiętaniem i wykonaniem poleceń, zwróć na nie szczególną uwagę –  twoje dziecko może mieć centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Obserwując dzieci mające trudności ze zrozumieniem mowy  w szumie/hałasie, lub gdy mówi jednocześnie parę osób, można zauważyć inne współwystępujące problemy. Takie dzieci bardzo często mogą mieć problemy:

–  ze zrozumieniem i zapamiętaniem poleceń,

–  z lokalizacją dźwięku, są zagubione, szukają skąd dochodzi dźwięk,

– z koncentracją uwagi, /ADD, lub są nadaktywne ruchowo, / ADHD

–  ruchowe, są niezdarne ruchowo, gubią się w czasie i przestrzeni,

– specyficzne problemy w uczeniu się, /ryzyko dysleksji

–  opóźniony rozwój mowy, uczęszczają  na terapię logopedyczną,

– częste zapalenia uszu, płyn w uszach, dreny, powiększony trzeci migdał itp.

 

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka zaburzenia przetwarzania słuchowego:

Anna Dobosz