Diagnoza fizjoterapetyczna dzieci

Dzieci w okresie najintensywniejszego rozwoju zgłaszają często dolegliwości dotyczące układu ruchu. Uskarżają się na bóle kręgosłupa lub kończyn dolnych, które powinny skłonić rodzica do znalezienie przyczyn dyskomfortu dziecka. Częstym powodem bólu pleców i kończyn u dzieci są wady postawy. Są to nieutrwalone zaburzenia krzywizn kręgosłupa oraz symetrycznej pracy kończyn. Niepokój rodziców wzbudza […]czytaj więcejTUS – Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności społecznych przewidziany jest dla dzieci i młodzieży wykazującej dysfunkcje w obszarze funkcjonowania w środowisku społecznym. Wskazaniami do TUS będzie opinia lub orzeczenie wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zalecenia terapeutyczne wynikające z obserwacji dziecka w szkole lub podczas terapii. Zajęcia są prowadzone w […]czytaj więcejZajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne. W zajęciach bierze udział rodzic z dzieckiem. Spotkania raz w tygodniu, trwają 60 minut. Podczas zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne budujemy zaufanie do własnego ciała oraz jego możliwości w otoczeniu dzięki czemu uczestnicy wzmacniają pozytywnie poczucie własnej wartości. […]czytaj więcejToddlers mamy

Toddlers mamy Kiedy maluszek zaczyna raczkować i chodzić rozpoczyna się całkowicie nowy rozdział w życiu mamy i dziecka. Dziecko jest zachłyśnięte swoją niezależnością. Pełne omnipotencji chce spróbować wszystkiego. Znacznie łatwiej jest dorosłym odczytać pragnienia dziecka, coraz trudniej natomiast stawiać mu granice. Co rozumie nasz maluch, jak do niego mówić? Jak porzucić smoczek, pieluchę? Bezpieczne rozstania […]czytaj więcejCiążowy mindfulness

Ciążowy mindfulness Trening mindfulness polega na rozwijaniu uważnej obecności siebie w wirującym wokół nas świecie. Większa świadomość tego, co się z nami dzieje, w reakcji na to, co nas spotyka, wymaga odwagi, ale też daje ogromną energię i siłę do podejmowania zmian na lepsze. Zauważenie własnych automatycznych reakcji, napięć i emocji. Pozwala podejmować świadome decyzje […]czytaj więcejTERAPIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Terapia psychologiczno – pedagogiczna Terapia psychologiczno – pedagogiczna to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu /ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia/. Oddziaływania te mają charakter korekcyjno- kompensacyjny. Oznacza to, że ukierunkowane są na usprawnienie zaburzonych funkcji /wzrokowych, słuchowych, kinestetyczno-ruchowych, przestrzennych/, wtedy mówimy o korekcji oraz na wspomaganie funkcji dobrze […]czytaj więcejRyzyko dysleksji

Nie u wszystkich dzieci rozwój poszczególnych funkcji fizycznych i psychicznych przebiega równomiernie i harmonijnie, tempo rozwoju u różnych dzieci może być odmienne. Przy niejednakowym tempie rozwoju w poszczególnych zakresach mówi się o zakłóceniach jego rytmu. Nierównomierność rozwoju może polegać na rozbieżności między rozwojem fizycznym a psychicznym, a może też dotyczyć tylko poszczególnych sfer rozwoju psychicznego. […]czytaj więcejDOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Pojęcie i dziedzina znana od lat głównie pedagogom i psychologom, ale wciąż zgłębiana i poddawana badaniom z wykorzystaniem nowych, coraz ciekawszych technik. To, co jest oczywiste dla profesjonalistów, budzi niekiedy niepokój rodziców, którzy słyszą, że ich dziecko powinno przejść badanie w kierunku dojrzałości szkolnej. Pojawia się lęk głównie o to, iż rozwój intelektualny dziecka nie […]czytaj więcejZaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder, APD) są to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych (ASHA, 2005). APD, podobnie jak szumy uszne i zawroty głowy, nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów, które wynikają z różnego typu zaburzeń w […]czytaj więcejKinesiotaping

Kinesiotaping Kinesiotaping jest metodą terapeutyczna opracowaną przez dr Kenzo Kase na początku lat 80-ych XX wieku. Wówczas to zaobserwowano, że mięśnie utrzymywane w ruchu poprawiają krążenie, zmniejszając tym samym ból i przyspieszając proces gojenia. Kierując się ideą mówiącą, że nasze receptory bólowe zlokalizowane są pomiędzy skórą właściwą, a powięzią, czyli pierwszą i drugą warstwą skóry, […]czytaj więcej